Workshop 28.mars - Mobilfoto og ungar

Buy this
  • kr 850,00

28.mars 18-20:30 - I andre etasje på Fredag, Øyragata 20 i Lærdal

Eg inviterer til kurskveld på Fredag, der temaet er mobilfoto og ungar! Å ta bilder av ungane sine er viktig. Like viktig er det at dei bildene ein tar seier noko om korleis me hadde det, om kvardagen og barndommen. No som mobilkamera er så gode, fotograferer me heile tida. Men burde me det? Og korleis burde me tenka?

Fotografbilder er også viktige, men det er minst like viktig med bildene ein tek sjølve. Dette er eit kurs for deg som har ungar i alderen 1-10 år. Du som vil få til dei fine kvardagsbildene, og vil ha litt hjelp til korleis å komma seg dit.