Til mamma

Ho som alltid passar på. Som sender pakkekalender i posten sjølv om ein har flytta ut, som gøymer hundrelappar i bøker når ho er på besøk, som veit kva du treng før du eingong har innrømt det for deg sjølv. Ho som alltid vakar, alltid passar på. Til mamma