Til borna

Til krabaten som du har i hjartet ditt. Som snakkar til alle forbipasserande og insisterer på å skrella klementinene sine sjølv. Som vil lesa alle julebøker, synga alle julesongar ein.gong.til. Til minipersonane som set gullkant på livet. Til borna.