Johanne sine favorittar

Johanne jobbar i butikken, og er i tillegg vår beste kunde. Ho strålar Fredag-kjensla ut augene, og det er umulig å ikkje smila når ein er rundt ho. Her er hennar favorittar.